top of page

Ik weet niet wanneer en wie dat voor het eerst heeft gezegd, maar ik zou willen dat ik het was geweest. Kernachtiger kan haast niet! Je bent niet alleen maar secretaresse of professor. Je bent ook vader of moeder, partner of alleenstaande, levensgenieter en/of Pietje Precies en ga zo maar door. Ook ik ben vele dingen; hieronder staan er enkele.
 

De mens Marcel (1956)
Ik ben een veelzijdig man. Door de veelheid aan verschillende met succes doorlopen studies, ben ik van veel markten thuis. Dat heeft zo zijn voordelen, maar ook nadelen.
Ik ben er een van een tweeling en was daardoor de een na jongste uit een gezin met vier kinderen. Ik ben inmiddels zelf ook vader en heb een partner die het geduld heeft om mij telkens weer te leren begrijpen.
Mijn leven gaat over hoge toppen en door diepe dalen. Met humor, realiteitszin en geloof in mezelf doorleef ik alles. Om jezelf kunnen lachen is een belangrijk goed, dat relativeert enorm.
 

De dichter Marcel
Samen met mijn onafscheidelijke kladblok heb ik sinds mijn twaalfde honderden gedichten gemaakt; een kleine selectie daarvan zijn aan de eerste bundel (2010) toevertrouwd. Ik schrijf en dicht om beter te begrijpen wat ik beleef en denk. Het is elke keer weer een uitdaging om het zó op te schrijven zoals ik het beleef. Het geeft altijd een kick als het weer is gelukt. Dat kan incidenteel best lang duren eer ik met een gedicht tevreden ben, doordat ik dan pas net dát ene woord weglaat of inruil voor een ander woord. Heel af en toe bedien ik me van een nieuw woord in onze taal, dat dan zo duidelijk zegt wat het is dat je je afvraagt waarom dat woord er nog niet was.
Sinds 2012 vertaal ik mijn gedichten in het Engels en ben ik, samen met een Australische dichteres, haar en mijn gedichten aan het vertalen in elkaars taal. Een heuse uitdaging die (als je allebei tevreden bent over de vertaling van een gedicht) een geweldige voldoening geeft.

De enthousiasmeerder Marcel
Wanneer ik enthousiast over iets ben, straal ik dat uit. Heb ik niet zelf bedacht, maar heb ik zo vaak gehoord, dat ik maar aanneem dat het soms waar is.
Met geestdrift andere mensen meenemen, laten proeven van mijn enthousiasme, kan aanstekelijk werken. Dat komt regelmatig goed uit in mijn werksituatie wanneer ik projecten leid.
Daarnaast is mijn glas altijd half vol, maar dat hoort volgens mij bij een enthousiasmeerder, toch? En als ik door diepe dalen ga, weet ik me dat te herinneren wanneer het weer goed met me gaat. Positief en bewust leven!

De werknemer Marcel
Voor de laatste stage van mijn opleiding (1979) ben ik voor een half jaar in Scandinavië geweest; een prachtige tijd. Daarna ben ik van 1980 tot 1986 werkzaam geweest bij het (toenmalige) Gemeentelijk Energiebedrijf Rotterdam. Eerst als inkoper, later als projectleider voor de meteropname Stadsverwarming. In 1986 ben ik overgestapt naar de gemeentelijke reinigingsdienst Roteb. Ze vroegen daar trainees om opgeleid te worden tot districtchef over een reinigingsafdeling van, om en nabij, honderd man. In 1990 werd ik districtchef. In 1992 heb ik vanuit mijn betrokkenheid bij de Sociale Vernieuwing in Rotterdam de eerste Opzoomerdag (28 mei 1994) bedacht en meegeorganiseerd; een reuze spektakel waar tienduizenden Rotterdammers aan hebben meegedaan. Medio 1994 heb ik de uitdaging aangenomen om van de zieltogende kringloopwinkel van de gemeente Rotterdam een echt Tweedehands Warenhuis te maken. Mijn concept heeft geleid tot inmiddels 4 Tweedehands Warenhuizen in Rotterdam. Na een aantal van dit soort projecten werd ik in 1999 gevraagd om voor Roteb de stedelijk projectleider te worden voor het collegeprogramma Schoon en Heel. In mijn idee hoorde daar ook nog de component ‘Veilig’ bij, Dat gebeurde in 2001. De afgelopen jaren heb ik mij tevens ingezet voor het oprichten van een Staf Beleid en Projecten en een duurzame inkooporganisatie voor de gemeente Rotterdam. Sinds de reorganisatie van de Rotterdamse gemeentelijke diensten en bedrijven hebben de gemeente en ik afscheid van elkaar genomen en kan ik mij meer toeleggen op mijn eigen bedrijf, het dichten en zaken die ik zelf belangrijk vind.

De intermenselijke Marcel
Empathie is een eigenschap van mij die ik, door mijn interesse in mensen, in de loop van de jaren steeds beter heb kunnen ontwikkelen. Je verplaatsen in de ander; voelen wat er aan de hand is; voelen wat de ander voelt en zonder oordeel de gedachtegang van de ander te pakken krijgen en begrijpen.
Soms een luisterend oor zijn waardoor de ander zijn gedachten kan ordenen; soms een spiegel voorhouden om de ander te confronteren met zichzelf. Soms problemen afpellen om te zien wat er echt aan de hand is. Maar ook veel plezier maken en lachen met elkaar, want met elkaar lol maken is ook intermenselijk.
Ik probeer altijd tijd voor de ander te maken.

bottom of page